Wolontariusze Grupy Ratowniczej „Nadzieja” pakują paczki z żywnością, które dostarczą do 25 łomżyńskich rodzin.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć