Jeszcze za życia, choć nie osobiście, nagrodę specjalną za całokształt pracy otrzymała historyk i archiwista Donata Godlewska. Parafrazując ks. Twardowskiego, śpieszmy się nagradzać twórców..  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć