Skowronek w trawie nad Narwią.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć