Pan Dariusz zrobił sobie lodowisko na starorzeczu Narwi w Starej Łomży.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć