Marek Ciecierski wiesza ogłoszenie w gablocie, 1 września po 22 latach przestał pełnić funkcję wicedyrektora 1 LO  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć