Ożywiona Galeria pod Arkadami podczas wystawy Swietłany Lebiedź z Grodna.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć