Nasze galerie

Rok 2019 z zdjęciach

Po nieistniejących petycjach i nieogłoszonych protestach oddaję Państwu do obejrzenia, może nawet przeżycja (niektóre warto) zdjęcia z 2019 roku. Jak po każdym wyborze, wynik zaskakuje i uwiadcznia jego niedoskonałość. Trudno. Musimy się z tym męczyć zarówno bohaterowie zdjęć jak i my ogldądający.

Wszystkim szczerze dziękuję

Marek Maliszewski


Rok 2018 w zdjęciach.

Tymi zdjęciami próbuję opowiedzieć miniony 2018 rok. Na ile są to zbieżne obrazy z Państwa obserwacjami, sprawdźcie.

Szczególnie dziękuję wszystkim, bohaterom zdjęć i tym, których nie widać a mają swój wkład w ich powstanie. Państwa pomoc, odwaga i chęć współpracy są ważne, aby ta części przesztrzeni, w której przyszło nam wspólnie żyć, pozostawiła ślad na małym obrazku.

 

Dziękuję.

Marek Maliszewski


Rok 2017 w fotografii 4lomza.pl

Robertowi Bressonowi przypisuje się myśl”: „Fotografując staraj się pokazać to czego bez ciebie, nikt by nie zobaczył.”

Idąc tą drogą zostawiam Państwa z nadzieją, że doświadczycie choć jednego, małego odkrycia.

Marek Maliszewski


Rok 2016 w fotografii 4lomza.pl

Przedstawiam Państwu ślady, jakie rok 2016 zostawił w archiwum 4lomza.pl. Dla chcących poczytać i zobaczyć więcej, poniżej zdjęć umieszczam linki do naszych artykułów. Zapraszam do zabawy w wybór najlepszej fotografii.

Autor wszystkich kadrów (oprócz jednego)

Marek Maliszewski


Pasja na Kurpiach

„Misją i dążeniem Teatru Lalki i Aktora w Łomży jest tworzenie spektakli, szukających ważnych społecznych tematów, pobudzających wyobraźnię, rozwijających wrażliwość i mądrość widzów. Jednym z takich spektakli jest „Pasja. Misterium Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa” Michela de Ghelderode wystawiona w łomżyńskim teatrze w marcu 2015 r. W środowisku teatralnym widowisko stało się ważnym głosem artystyczno-społecznym i było pierwszym całościowym scenicznym wystawieniem tekstu Ghelderodego w Polsce. Przedstawienie wyreżyserował znakomity twórca teatru lalkowego prof. Wiesław Hejno – inscenizator i reżyser, znający twórcze możliwości teatru formy. Wyjątkową scenografię oddającą estetykę widowisk pasyjnych zaprojektował Przemysław Karwowski.

Łomżyński teatr, który na co dzień jest w żywym kontakcie z „miejscem i czasem”, kierując się ideą autora dramatu: „sięgając po zapomnienie przybliżyć lokalnej społeczności współczesność i tradycję ludowego teatru” stworzył projekt artystyczno-społeczny „Pasja – zbliżenia 2016”, który założył wystawienie „Pasji” w okresie Wielkiego Postu w ważnych miejscach sakralnych na terenie Kurpiowszczyzny, takich jak: Myszyniec, Turośl, Łyse oraz Nowogród. Społeczno-artystyczny charakter projektu pozwolił na prezentację widowiska w miejscach ważnych dla tradycji, kultury i tożsamości regionu. Podjęte działania teatru w tym szczególnym okresie Wielkiego Postu zgromadziły i zintegrowały publiczność wielopokoleniową, przedstawicieli różnych grup społecznych, wzbudziły zainteresowanie teatrem i wzruszenie. Dla wielu z widzów obecnych na spektaklach był to pierwszy kontakt ze sztuką teatralną i ogromne emocjonalne przeżycie.

W realizacji projektu „Pasja – zbliżenia 2016” towarzyszył nam znakomity łomżyński fotografik-reportażysta Marek Maliszewski. Aparat fotograficzny służący Maliszewskiemu do dokumentowania szerokiej panoramy różnorodnych zjawisk zachodzących w przestrzeni i życiu Łomży, tym razem przez kilka dni był narzędziem do przyjrzenia się pracy teatru z bliska, podpatrzenia jego struktur. A więc teatr jako podmiot i bohater. Wystawa projektu „Pasja – zbliżenia 2016” po pierwsze, daje możliwość spojrzenia na teatr w relacji aktor - widz, prowokuje odbiorcę do wykreowania przez autora wystawy własnej wizji, emocji, na podstawie fragmentu uchwyconej rzeczywistości w kadrze. Po drugie, autor nie posługuje się deformacją obrazu, czy rzeczywistości. Jest to autentyczny zapis semantyczny i emocjonalny, oddający pewien rytm wydarzeń, poetykę i surowość miejsc i zdarzeń. Marek Maliszewski w ascetyczny sposób przekazał nam swoje fascynacje, wynikające ze skrupulatnych kilkudniowych obserwacji, które śmiało można nazwać niezwykle interesującym reportażem.

Za wspólne tworzenie projektu pragnę podziękować naszym Partnerom, a w szczególności: Diecezji Łomżyńskiej, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Sztuk i Dialogu, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego, Parafiom, które wspólnie z nami realizowały ten projekt w środowiskach lokalnych oraz mediom utrwalającym i relacjonującym to wydarzenie i pracę teatru z bliska”.

Jarosław Antoniuk„My z Łomży” - wspólne zdjęcia na 100 lat Hanki Bielickiej!

Jak ten czas z rąk się wymyka, chciałoby się napisać na myśl, że najsłynniejsza łomżynianka świata zmarła prawie 10 lat temu – 9. marca 2006 roku... Jednakże społecznicy z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i parafii Krzyża Świętego wolą od dzisiaj upamiętniać zbliżające się jeszcze szybszymi krokami 100-lecie urodzin Hanki Bielickiej, jakie zamierzają z nami świętować 9. listopada 2015. - Pomysł polega na tym, żeby wszyscy łomżyniacy w partnerstwie ze wszystkimi odpowiedzieli na inicjatywę TPZŁ – uchyla rąbka tajemnicy Józef Babiel, wiceprezes TPZŁ. - Stworzymy wspólnie internetową galerię fotograficzną, w której każdy będzie mógł zamieścić zdjęcia z Hanką Bielicką, i zaśpiewamy przy ławeczce Pani Hani na Farnej nieoficjalny hymn miasta „My z Łomży” na 100 lat Hanki Bielickiej!

więcej: "My z Łomży" na 100 lat Hanki Bielickiej!


Rok 2014

Zapraszamy użytkowników 4lomza.pl do fotograficznej zabawy... Oto wybór 114 zdjęć Marka Maliszewskiego prezentujących wydarzenia (i nie tylko) z Łomży i najbliższej okolicy z ostatnich 12 miesięcy. Każdy sam może wybrać ładniejsze, ciekawsze, zabawniejsze... Głosować można jedynie na 13 zdjęć, zatem prosimy o rozważne wybieranie.


Rok 2013 w obiektywie Marka Maliszewskiego

Wybitna amerykańska intelektualistka Susan Sontag o fotografii mówiła:

"Oto powierzchnia. A teraz pomyślcie, a raczej wyczujcie to, co się pod nią kryje, jaka musi być rzeczywistość, jeśli tak wygląda".

Zapraszamy użytkowników 4lomza.pl do fotograficznej zabawy... Oto wybór 114 zdjęć prezentujących wydarzenia z Łomży i najbliższej okolicy z ostatnich 12 miesięcy. Każdy sam może wybrać ładniejsze, ciekawsze, zabawniejsze... Głosować można jedynie na 13 zdjęć, zatem prosimy o rozważne wybieranie.