W kadrze 4lomza.pl

Pasja na Kurpiach

Zdjęcie

„Misją i dążeniem Teatru Lalki i Aktora w Łomży jest tworzenie spektakli, szukających ważnych społecznych tematów, pobudzających wyobraźnię, rozwijających wrażliwość i mądrość widzów. Jednym z takich spektakli jest „Pasja. Misterium Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa” Michela de Ghelderode wystawiona w łomżyńskim teatrze w marcu 2015 r. W środowisku teatralnym widowisko stało się ważnym głosem artystyczno-społecznym i było pierwszym całościowym scenicznym wystawieniem tekstu Ghelderodego w Polsce. Przedstawienie wyreżyserował znakomity twórca teatru lalkowego prof. Wiesław Hejno – inscenizator i reżyser, znający twórcze możliwości teatru formy. Wyjątkową scenografię oddającą estetykę widowisk pasyjnych zaprojektował Przemysław Karwowski.

Łomżyński teatr, który na co dzień jest w żywym kontakcie z „miejscem i czasem”, kierując się ideą autora dramatu: „sięgając po zapomnienie przybliżyć lokalnej społeczności współczesność i tradycję ludowego teatru” stworzył projekt artystyczno-społeczny „Pasja – zbliżenia 2016”, który założył wystawienie „Pasji” w okresie Wielkiego Postu w ważnych miejscach sakralnych na terenie Kurpiowszczyzny, takich jak: Myszyniec, Turośl, Łyse oraz Nowogród. Społeczno-artystyczny charakter projektu pozwolił na prezentację widowiska w miejscach ważnych dla tradycji, kultury i tożsamości regionu. Podjęte działania teatru w tym szczególnym okresie Wielkiego Postu zgromadziły i zintegrowały publiczność wielopokoleniową, przedstawicieli różnych grup społecznych, wzbudziły zainteresowanie teatrem i wzruszenie. Dla wielu z widzów obecnych na spektaklach był to pierwszy kontakt ze sztuką teatralną i ogromne emocjonalne przeżycie.


W realizacji projektu „Pasja – zbliżenia 2016” towarzyszył nam znakomity łomżyński fotografik-reportażysta Marek Maliszewski. Aparat fotograficzny służący Maliszewskiemu do dokumentowania szerokiej panoramy różnorodnych zjawisk zachodzących w przestrzeni i życiu Łomży, tym razem przez kilka dni był narzędziem do przyjrzenia się pracy teatru z bliska, podpatrzenia jego struktur. A więc teatr jako podmiot i bohater. Wystawa projektu „Pasja – zbliżenia 2016” po pierwsze, daje możliwość spojrzenia na teatr w relacji aktor - widz, prowokuje odbiorcę do wykreowania przez autora wystawy własnej wizji, emocji, na podstawie fragmentu uchwyconej rzeczywistości w kadrze. Po drugie, autor nie posługuje się deformacją obrazu, czy rzeczywistości. Jest to autentyczny zapis semantyczny i emocjonalny, oddający pewien rytm wydarzeń, poetykę i surowość miejsc i zdarzeń. Marek Maliszewski w ascetyczny sposób przekazał nam swoje fascynacje, wynikające ze skrupulatnych kilkudniowych obserwacji, które śmiało można nazwać niezwykle interesującym reportażem.


Za wspólne tworzenie projektu pragnę podziękować naszym Partnerom, a w szczególności: Diecezji Łomżyńskiej, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Sztuk i Dialogu, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego, Parafiom, które wspólnie z nami realizowały ten projekt w środowiskach lokalnych oraz mediom utrwalającym i relacjonującym to wydarzenie i pracę teatru z bliska”.

Jarosław Antoniuk

sobota, 16 kwietnia 2016

Zdjęcia sortowane są według standardowej koleności

Ustaw kolejność zdjęć według ilości oddanych głosów