W kadrze 4lomza.pl

Rok 2022 na zdjęciach 4lomza.pl

Zdjęcie

Pożegnaliśmy przełomowy zdaje się 2022 rok i z nadzieją, być może naiwną, wchodzimy w 2023. Czas globalnego zawirowania można oglądać przez pryzmat łomżyńskiego życia.

Dziękuję za współpracę przy powstawaniu nie tylko tych zdjęć.

https://4lomza.pl/index.php?wiad=64158

sobota, 31 grudnia 2022

Zdjęcia sortowane są według standardowej koleności

Ustaw kolejność zdjęć według ilości oddanych głosów